[i]Rooseveltplatz Text
Votivkirche
1
2
3
4-5
6
7
8
9
10
11


12
13+14
15-17